De creatiestudio


RE-U works

RE-U works is onze creatiestudio. Hier vervaardigen we de producten die onze designstudio, RE-U designs, ontwerpt. We werken uitsluitend met kwalitatieve restmaterialen van de textielindustrie. Het RE-U team bestaat uit mensen die buiten de boot vallen, niet voldoen aan de reguliere arbeidsnormen of zij die een nieuw bestaan in Nederland opbouwen. Zij volgen bij ons (re)integratie- en activeringstrajecten of werken als vrijwilligsters. Door middel van coaching en maatschappelijke participatie, (her)ontdekt en versterkt RE-U works samen met de cliënt haar kwaliteiten. Hierdoor wordt de toegang tot studie en arbeidsdeelname weer realistisch.

Samenwerkende instanties zijn o.a. Gemeente Eindhoven, Gemeente Nuenen, Lumensgroep, Job Solutions, Stavoor, Promenzo, Vrijwilligerspunt Eindhoven GGZE en Humanitas.

Werkwijze (re)integratie- en activeringstrajecten

RE-U works biedt sociaal maatschappelijke (re)integratie- en activeringstrajecten voor vrouwen aan. Op een laagdrempelige wijze, maar niet zonder commitment, wordt middels werk in het naaiatelier en coaching op en naast de werkvloer, aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en aan employability. Employability is het vermogen van de cliënt om werk te krijgen en te houden. Binnen RE-U works wordt onderzocht welke persoonlijke factoren bijdragen aan employability, zoals betrouwbaarheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en initiatiefrijkheid. Iedere begeleiding is uniek en afgestemd op de behoeften van de cliënt. RE-U works heeft als missie om middels coaching en maatschappelijke participatie, samen met de cliënt haar kwaliteiten te (her)ontdekken en te versterken zodat de toegang tot studie en arbeidsdeelname weer realistisch wordt.

 

Het RE-U works effect:

RE-U works heeft een integrale werkwijze. De cliënten leveren een maatschappelijk nuttige bijdrage en werken tegelijkertijd aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het geeft vrouwen een gevoel van eigenwaarde dat positief uitwerkt op hun gezondheid, de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, hun betrokkenheid bij de school, de buurt en bij hun zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. Het RE-U works effect: de vrouwen stijgen niet alleen op de participatieladder, ze komen ook minimaal één trede hoger op hun ladder van succes.

 

Het naaiatelier: RE-U works

Het naaiatelier is een plaats waar de cliënt het textiel ambacht leert of reeds opgedane kennis en vaardigheden versterkt. Onder begeleiding maakt de cliënt hoogwaardige designproducten. De cliënt is creatief met haar handen aan het werk. Ze leert creatief te denken en op creatieve wijze oplossingen te vinden. In een hartelijke en veilige omgeving bouwt de cliënt het vertrouwen op om in een teamverband de arbeidsgerelateerde en sociale vaardigheden te (her)activeren. Welke houding heeft de cliënt op de werkvloer? Op welke wijze neemt zij opdrachten aan en op welke wijze voert zij deze uit? De antwoorden op deze vragen geven inzicht in factoren die mogelijk invloed hebben op de afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij. Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt de cliënt op de voet gevolgd. Dit niet door bovenop haar werkzaamheden te zitten maar juist door met haar samen te werken. De begeleiders maken deel uit van het werkteam, hierdoor hebben zij de mogelijkheid om iemands persoonlijke ontwikkeling procesmatig te volgen, te begeleiden en bij te sturen.

 

Voor wie is het bedoeld:

De doelgroep waar RE-U works mee samenwerkt zijn vrouwen met een uiteenlopende achtergrond. Ze hebben een flinke afstand tot de arbeidsmarkt of de samenleving. De vrouwen hebben (g)een uitkering en zijn werkzoekende, zijn arbeidsongeschikt of ze zijn inburgeringsplichtig of inburgeringsbehoeftig.

 

Welke elementen maken de aanpak van RE-U works succesvol:

 • Er wordt in één team persoonsgericht gewerkt; iedere cliënt heeft een uniek traject afgestemd op haar persoonlijke ontwikkeling en behoeften.
 • Het kleine teamverband biedt ruimte en veiligheid om de arbeidsgerelateerde vaardigheden kwaliteiten te versterken.
 • De cliënt werkt in een teamverband waardoor de sociale vaardigheden worden gestimuleerd.
 • Gedurende het traject beheert de cliënt een persoonlijk portfolio waarmee zij zichzelf op de arbeidsmarkt kan presenteren.
 • Diversiteit in vrouwen op de werkvloer.
 • Plezier en betrokkenheid met de werkzaamheden, de cliënt volgt stapsgewijs het proces van ontwerp naar realisatie.
 • De cliënt maakt ook kennis met de wereld buiten het atelier, zij levert een actieve bijdrage op beurzen, (verkoop)evenementen, festivals en presentaties.
 • Creatief denken stimuleert tot oplossingsgericht denken in de privé- en werksfeer.
 • Diversiteit in de opdrachten.
 • Het naaiatelier is een plaats waar er in gezelligheid hard wordt gewerkt, deadlines zijn ons niet onbekend.
 • Peer-to-peer overdracht: de vrouwen dragen, op ongedwongen wijze, kennis en kunde aan elkaar over.
 • Oud- en nieuwkomers kunnen de Nederlandse taal in de praktijk oefenen en toepassen.
 • Actieve nazorg: begeleiding naar de volgende stap zoals werk, scholing en nazorg op het gebied van (psycho)sociaal welzijn.